martes, 24 de mayo de 2016

CONCEPTOS MUSICAISAprendendo a definilos. 

A metodoloxía que seguimos na clase de Música é vivenciar os conceptos, comprendelos, e, posteriormente, pasar a definilos. O seguinte esquema permítenos crear definicións dun xeito sinxelo.Usando este esquema, antigos compañeiros de 6º curso de Primaria crearon as seguintes definicións;

PENTAGRAMA

Un pentagrama é un conxunto de cinco liñas e catro espazos. As liñas son rectas, horizontais, paralelas e equidistantes entre elas. No pentagrama escríbense notas musicais. 

CHAVE DE SOL

A chave de sol é un simbolo que se coloca ao principio do pentagrama e indica onde se coloca a nota SOL (segunda liña). 

LIÑA DIVISORIA

As liñas divisorias son unhas liñas verticais que atravesan o pentagrama, dividindo os compases

DOBRE BARRA

dobre barra son dúas liñas verticais que se colocan ó final da partitura e indican que esta rematou. Tamén se utiliza acompañando ós puntos de repitición.

PUNTOS DE REPITICIÓN

Os puntos de repitición son dous puntos que se colocan enriba e debaixo da terceira liña acompañados dunha dobre barra. Indican que hai que repitir un fragmento. Se os puntos están antes da dobre barra, repìtiremos o fragmento anterior, e se están despois da dobre barra, repitiremos o fragmento posterior.

COMPÁS

Existen dúas acepcións da palabra compás

                 1. É o espazo que queda entre dúas liñas divisorias. 

                 2. É un número cunha figura debaixo que se coloca ó principio da partitura (despois da clave de sol) e nos indica cantos pulsos completan un compás.

Seguro que agora es quen de identificar cada un dos conceptos na imaxe da partitura que ilustra este post!

No hay comentarios: