miércoles, 1 de mayo de 2013

OS INSTRUMENTOS DE VENTO (II)Hoxe falaremos sobre os de vento - metal

Como lembraredes, noutro post presentamos os aerófonos de madeira. Hoxe faremos o mesmo cos aerófonos de metal.

Os instrumentos que forman parte desta familia presentan unhas características similares:

   • están construídos en metal; 
   • están enrollados sobre si mesmos; 
   • a embocadura ten forma de copa; 
   • rematan nunha grande campá, chamada pavillón
   • teñen un son estridente.
Contrariamente ó que ocurre nos instrumentos de vento - madeira (nos que a vibración se produce ó romper o aire contra un bisel ou ó vibrar unha ou dúas lingüetas) nos instrumentos de vento - metal a vibración prodúcena os beizos do instrumentista

A historia dos aerófonos de metal é moi antiga. As trompetas empregábanse como instrumentos militares xa en tempos dos exipcios (ou incluso antes). Outros (coma a trompa) teñen evolucionado a partir de instrumentos construídos con cornos de animais. 

Aínda que non o pareza polo espazo que ocupan, os instrumentos de metal son tubos dunha grande lonxitude. A altura do son ven dada por esta: canto máis longo é o tubo, o son é máis grave; canto máis curto, o son será máis agudo. 

Outro elemento que contribúe a variar a altura do son é a presión dos beizos do instrumentista: canto máis relaxados, o son será máis grave; canto máis tensos, o son será máis agudo. 

Os intrumentos de vento - metal están, dende o punto de vista tecnolóxico, moi evolucionados. A lonxitude do tubo modifícase cun sistema de pistóns ou válvulas. Neste enlace podes comprobar o efecto que producen as válvulas.
O único aerófono de vento - metal que carece de pistóns é o trombón de varas. Neste instrumento, a lonxitude do instrumento modifícase coa posición da vara, que se pode alongar ou acurtar, producindo un efecto chamado glissando. Neste enlace comprabarás como funciona este instrumento. 

O timbre destes instrumentos pode modificarse, tamén, empregando unha especie de tapón que se coloca na campá, e que recibe o nome de sordinaNeste vídeo, no que está gravada unha sinxela explicación sobre a trompeta nun concerto para bebés, poderás coñecer algunhas cousas sobre este instrumento, e as poderás extrapolar ó resto de instrumentos que constitúen a familia. 
A familia do vento - metal está integrada por catro instrumentos, que, de agudo a grave son: a trompeta, a trompa, o trombón e a tuba
                                                                                                                                     
A trompeta é o instrumento máis agudo da familia. Louis Armstrong foi un famoso trompetista, e unha das principais figuras do jazz. Escóitao neste vídeo no que interpreta unha das súas pezas máis famosas: When de Saints go marching in. Fíxate nos instrumentos que o acompañan. Tamén atoparás un trombón de varas, considerado en moitas ocasións como unha trompeta grave.

Despois da trompeta, a trompa é o instrumento máis agudo da familia. Escoita ó Conxunto de Trompas das Orquestras Sinfónica e Filarmónica de Viena gravando a banda sonora de Parque XurásicoA tuba é o instrumento máis grave da familia. Aquí tendes un divertido vídeo no que, toda a familia, acompaña á tuba que actúa como solista.


Para rematar, comproba o que sabes, ou aprende todavía máis cousas con estes dous materiais educativos que temos atopado na Plataforma Agrega: